Každý den aktualizovaný server s těmi nejlepšími porno videi. Navíc pro vás máme i kategorii HD porno videa.

Mamina v nejlepších letech


TAGS : pornopromobil, ,
Mamina v nejlepších letech

Přidat komentář
Jméno:
Email: (nebude vidět)
Komentář:
Opište potvrzovací kod!:
Jméno: babygun0007Datum: 2012-02-01 18:10:30
Komentář:
all
Jméno: pepinoDatum: 2012-04-23 06:53:43
Komentář:
super
Jméno: fuzDatum: 2012-06-17 23:29:32
Komentář:
ok
Jméno: Jan Datum: 2012-06-22 13:53:08
Komentář:
Ok
Jméno: bPfRFVnOBFEDatum: 2012-07-06 21:00:05
Komentář:
Pede o evoluci. Podle m? je ale pot?eba odliit dva evolu?ned preoscy. Nened to moje mylenka, ale vyche1zedm z odborne9 literatury, se kterou se v tomto p?edpad? ztoto?uju. Jednedm, tedm prvotnedm, evolu?nedm procesem je evoluce p?edrodned. Je to proces formovanfd p?edrodou a slyel o n?m snad kadfd. Druhfd evolu?ned proces je evoluce kultury. To u je bohuel ?asto opomedjenfd fakt. Abych to ?ekl jazykem co nejpochopiteln?jedm a shrnul stovky stran, ktere9 o tomto proble9mu byly napse1ny, budu mone1 ne fapln? p?esnfd, ale o to vedc snad pochopitelnfd. Take: me1me tu dva tvo?ive9 ?e1dy p?edrodu a kulturu. Kultura vznikla jako sekunde1rned, tj. od p?edrody odvozenfd evolu?ned proces. Oba tyto ?e1dy se vyvedjejed. Ve co vyvedjed evolu?ned proces p?edrody je zjednoduen? ?e?eno obnovitelne9 a vze1jemn? kompatibilned. To co vytve1?ed evolu?ned proces kultury, se staved do opozice k p?edrod?. D?kazem budi sou?asne1 ekologicke1 krize, proble9m neobnovitelnfdch zdroj? atd. Oba tyto ?e1dy majed svoji vnit?ned informaci (genom a duchovned kultura). Kultura jako odvozenfd ?e1d z p?edrody je na ned i nutn? ze1visle1 (co je n?jak opomedjeno) a je kone?ne1 vzhledem k tomu, e existence lidske9ho druhu je stejn? kone?ne1, jako byla v historii existence jinfdch sloitfdch druh? (jen koda, e si to zbyte?n? zkracujeme). Co jsem tedm cht?l vlastn? ?edct? Kdy pede Facebook tedy m?e pokrfdvat tve9 daled pudove9 pot?eby, jako je to kouke1ned do zelenfdho. M?e je sice ?eit telefonem a papedrem s tukou, nicme9n? je to jen daled evoluce, ktere9 se nened nutne9 bre1nit. , nev?domky tak mluved o kulturnedm evolu?nedm procesu, ne o p?edrodnedm, protoe do genomu se ne1m existence internetu a informa?ned techniky jako takove9 nezapisuje. A kulturned evolu?ned proces je pot?eba ?eddit a sledovat, protoe nened p?irozenfd a je naopak protip?edrodned. Faktem je, e ?lov?k je naprogramove1n na tzv. fato?nou adaptivned strategii, tj. lapide1rn? ?e?eno, vechno ud?lat k obrazu sve9mu, bez ohledu na ne1sledky. Proto taky sm??ujeme tam, kam sm??ujeme. V dob?, kdy se jet? kreslilo v jeskynedch, byl kontakt s p?vodned m prost?ededm udrove1n, nicme9n? zapo?ala cesta, o ktere9 jsi mluvil. Velkou zm?nu v tomto sm?ru znamenala neoliticke1 revoluce a pak ta pr?myslove1. To jen tak na okraj. A na te9to cest? se ?edm de1l vedce oddalujeme soune1leitosti s p?edrodou, tj. s ?e1dem, na ktere9m jsme nutn? ze1visled. Z?ejm? me1 pravdu, kdy pede, e Socie1lned sedt? jsou p?irozenfdm vfdvojem pudovfdch pot?eb ?lov?ka. Jak jsem ale zmi?oval, ukazuje se na ivotnedm prost?eded, kam ne1s pudove9 pot?eby (fato?ne1 adaptivned strategie)vedou. Navedc, to, e je n?co pudove9ho neznamene1, e bychom se tak m?li ?eddit a popravd? dnes a denn? dokazujeme, e pudove9 pro ne1s neznamene1 spre1vne9. Jsou pudove9 v?ci, ktere9 odmedte1me nap?. i ze1konem (polygamie, jinodruhove1 xenofobie, agresivita a ne1siled atd.) Nevybedzedm k ne1vratu na stromy, ale k pouze k biofilned kultu?e a technice, ktere1 je udritelne1 a bude se snait bfdt v souladu se Zemed a to nejen po technicke9 ale i duevned stre1nce, na kterou se dnes, v ryze racione1lnedm a v?decke9m sv?t? zapomedne1, ale ktere1 ne1s formuje a ur?uje nae chove1ned (postoje, socie1lned chove1ned, kriminalitu, vzd?lanost atd.)Naivned p?edstava, e si d?ti p?jdou hre1t ven a pak si sednou a zapedou sve9 ze1itky na net snad nemohla bfdt mylena ve1n?. Troufe1m si tvrdit, e v?tina (ale netvrdedm, e vechny) d?ted p?esko?ed prvned fe1zi a zakotved hned u po?edta?e. Rodi?e jsou spokojened, e majed pokoj a proble9m s vfdchovou, zde1 se, je vy?een. Podle mne je to proble9m.
Jméno: UTlGUoitucuHFqDCODRDatum: 2012-07-07 15:42:51
Komentář:
Dv5Fa4 rkrvowycvkji
Jméno: marcelDatum: 2012-08-25 00:36:43
Komentář:
sexy
Jméno: AXancWWvGaUovwDTDatum: 2012-08-29 12:11:35
Komentář:
a1LHNX rybmcxxukwbs, [url=http://bjgcfbksavdq.com/]bjgcfbksavdq[/url], [link=http://atkgbppkhgcd.com/]atkgbppkhgcd[/link], http://ytenvevatttw.com/
Jméno: karelDatum: 2012-09-07 15:59:44
Komentář:
Dekuju
Jméno: vladoDatum: 2012-10-27 18:30:32
Komentář:
dobre
Jméno: matuoDatum: 2012-11-27 22:18:08
Komentář:
1
Jméno: krtDatum: 2012-12-18 16:16:22
Komentář:
bomba
Jméno: WitDatum: 2013-01-17 16:08:56
Komentář:
Good
Jméno: VaclavDatum: 2013-01-19 00:30:22
Komentář:
husty
Jméno: galibbaDatum: 2013-01-31 14:16:21
Komentář:
ok
Jméno: PetrDatum: 2013-02-15 15:57:17
Komentář:
Pekny
Jméno: Sac Louis Vuitton Pas CherDatum: 2013-03-13 23:12:50
Komentář:
I have wanted to post about something like this on a single of my blogs and this has given me an idea. Ive really found out a good deal studying this page. Plainly especially excellent content here. Sac Louis Vuitton Pas Cher
Jméno: louis vuitton replicaDatum: 2013-03-17 19:20:40
Komentář:
I seriously delight in your posts. Thank you louis vuitton replica
Jméno: mediDatum: 2013-04-28 00:45:57
Komentář:
ok
Jméno: Evin sarandomDatum: 2013-04-30 17:43:25
Komentář:
Rad vidim nove
Jméno: prckoDatum: 2013-05-10 05:36:01
Komentář:
rrrr
Jméno: matoDatum: 2013-05-12 15:49:09
Komentář:
super akce
Jméno: JanDatum: 2013-05-18 16:20:59
Komentář:
Chci zhldnout vae strnky.
Jméno: erotika-sexDatum: 2013-05-31 02:06:11
Komentář:
Live sex cam chat! ZDARMA!!! www.erotika-sex.eu
Jméno: JancuDatum: 2013-06-12 23:25:28
Komentář:
:-D
Jméno: rDatum: 2013-06-20 01:28:50
Komentář:
dobr
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:42:36
Komentář:
velmo dobre2
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:51:55
Komentář:
ok
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:54:30
Komentář:
ok
Jméno: rspDatum: 2013-07-14 01:24:01
Komentář:
prima kunda

Podobné videa;
Prsatá učitelka a zlobivý žák
Prsatá učitelka a zlobivý žák
Rukou v parku
Rukou v parku
Jeden orálek
Jeden orálek

Zajímavé polohy na zajímavém místě
Zajímavé polohy na zajímavém místě
Sexy zajíček
Sexy zajíček
Výstřik na brýle
Výstřik na brýle

Tak trochu jiná svatební noc
Tak trochu jiná svatební noc
Borec se udělá dovnitř
Borec se udělá dovnitř
Když se sejde vícero kamarádů
Když se sejde vícero kamarádů