Každý den aktualizovaný server s těmi nejlepšími porno videi. Navíc pro vás máme i kategorii HD porno videa.

Mamina v nejlepších letech


TAGS : pornomladebabi, lezbickivideo zadarmo,
Mamina v nejlepších letech

Přidat komentář
Jméno:
Email: (nebude vidět)
Komentář:
Opište potvrzovací kod!:
Jméno: babygun0007Datum: 2012-02-01 18:10:30
Komentář:
all
Jméno: pepinoDatum: 2012-04-23 06:53:43
Komentář:
super
Jméno: fuzDatum: 2012-06-17 23:29:32
Komentář:
ok
Jméno: Jan Datum: 2012-06-22 13:53:08
Komentář:
Ok
Jméno: bPfRFVnOBFEDatum: 2012-07-06 21:00:05
Komentář:
Pede o evoluci. Podle m? je ale pot?eba odliit dva evolu?ned preoscy. Nened to moje mylenka, ale vyche1zedm z odborne9 literatury, se kterou se v tomto p?edpad? ztoto?uju. Jednedm, tedm prvotnedm, evolu?nedm procesem je evoluce p?edrodned. Je to proces formovanfd p?edrodou a slyel o n?m snad kadfd. Druhfd evolu?ned proces je evoluce kultury. To u je bohuel ?asto opomedjenfd fakt. Abych to ?ekl jazykem co nejpochopiteln?jedm a shrnul stovky stran, ktere9 o tomto proble9mu byly napse1ny, budu mone1 ne fapln? p?esnfd, ale o to vedc snad pochopitelnfd. Take: me1me tu dva tvo?ive9 ?e1dy p?edrodu a kulturu. Kultura vznikla jako sekunde1rned, tj. od p?edrody odvozenfd evolu?ned proces. Oba tyto ?e1dy se vyvedjejed. Ve co vyvedjed evolu?ned proces p?edrody je zjednoduen? ?e?eno obnovitelne9 a vze1jemn? kompatibilned. To co vytve1?ed evolu?ned proces kultury, se staved do opozice k p?edrod?. D?kazem budi sou?asne1 ekologicke1 krize, proble9m neobnovitelnfdch zdroj? atd. Oba tyto ?e1dy majed svoji vnit?ned informaci (genom a duchovned kultura). Kultura jako odvozenfd ?e1d z p?edrody je na ned i nutn? ze1visle1 (co je n?jak opomedjeno) a je kone?ne1 vzhledem k tomu, e existence lidske9ho druhu je stejn? kone?ne1, jako byla v historii existence jinfdch sloitfdch druh? (jen koda, e si to zbyte?n? zkracujeme). Co jsem tedm cht?l vlastn? ?edct? Kdy pede Facebook tedy m?e pokrfdvat tve9 daled pudove9 pot?eby, jako je to kouke1ned do zelenfdho. M?e je sice ?eit telefonem a papedrem s tukou, nicme9n? je to jen daled evoluce, ktere9 se nened nutne9 bre1nit. , nev?domky tak mluved o kulturnedm evolu?nedm procesu, ne o p?edrodnedm, protoe do genomu se ne1m existence internetu a informa?ned techniky jako takove9 nezapisuje. A kulturned evolu?ned proces je pot?eba ?eddit a sledovat, protoe nened p?irozenfd a je naopak protip?edrodned. Faktem je, e ?lov?k je naprogramove1n na tzv. fato?nou adaptivned strategii, tj. lapide1rn? ?e?eno, vechno ud?lat k obrazu sve9mu, bez ohledu na ne1sledky. Proto taky sm??ujeme tam, kam sm??ujeme. V dob?, kdy se jet? kreslilo v jeskynedch, byl kontakt s p?vodned m prost?ededm udrove1n, nicme9n? zapo?ala cesta, o ktere9 jsi mluvil. Velkou zm?nu v tomto sm?ru znamenala neoliticke1 revoluce a pak ta pr?myslove1. To jen tak na okraj. A na te9to cest? se ?edm de1l vedce oddalujeme soune1leitosti s p?edrodou, tj. s ?e1dem, na ktere9m jsme nutn? ze1visled. Z?ejm? me1 pravdu, kdy pede, e Socie1lned sedt? jsou p?irozenfdm vfdvojem pudovfdch pot?eb ?lov?ka. Jak jsem ale zmi?oval, ukazuje se na ivotnedm prost?eded, kam ne1s pudove9 pot?eby (fato?ne1 adaptivned strategie)vedou. Navedc, to, e je n?co pudove9ho neznamene1, e bychom se tak m?li ?eddit a popravd? dnes a denn? dokazujeme, e pudove9 pro ne1s neznamene1 spre1vne9. Jsou pudove9 v?ci, ktere9 odmedte1me nap?. i ze1konem (polygamie, jinodruhove1 xenofobie, agresivita a ne1siled atd.) Nevybedzedm k ne1vratu na stromy, ale k pouze k biofilned kultu?e a technice, ktere1 je udritelne1 a bude se snait bfdt v souladu se Zemed a to nejen po technicke9 ale i duevned stre1nce, na kterou se dnes, v ryze racione1lnedm a v?decke9m sv?t? zapomedne1, ale ktere1 ne1s formuje a ur?uje nae chove1ned (postoje, socie1lned chove1ned, kriminalitu, vzd?lanost atd.)Naivned p?edstava, e si d?ti p?jdou hre1t ven a pak si sednou a zapedou sve9 ze1itky na net snad nemohla bfdt mylena ve1n?. Troufe1m si tvrdit, e v?tina (ale netvrdedm, e vechny) d?ted p?esko?ed prvned fe1zi a zakotved hned u po?edta?e. Rodi?e jsou spokojened, e majed pokoj a proble9m s vfdchovou, zde1 se, je vy?een. Podle mne je to proble9m.
Jméno: UTlGUoitucuHFqDCODRDatum: 2012-07-07 15:42:51
Komentář:
Dv5Fa4 rkrvowycvkji
Jméno: marcelDatum: 2012-08-25 00:36:43
Komentář:
sexy
Jméno: AXancWWvGaUovwDTDatum: 2012-08-29 12:11:35
Komentář:
a1LHNX rybmcxxukwbs, [url=http://bjgcfbksavdq.com/]bjgcfbksavdq[/url], [link=http://atkgbppkhgcd.com/]atkgbppkhgcd[/link], http://ytenvevatttw.com/
Jméno: karelDatum: 2012-09-07 15:59:44
Komentář:
Dekuju
Jméno: vladoDatum: 2012-10-27 18:30:32
Komentář:
dobre
Jméno: matuoDatum: 2012-11-27 22:18:08
Komentář:
1
Jméno: krtDatum: 2012-12-18 16:16:22
Komentář:
bomba
Jméno: WitDatum: 2013-01-17 16:08:56
Komentář:
Good
Jméno: VaclavDatum: 2013-01-19 00:30:22
Komentář:
husty
Jméno: galibbaDatum: 2013-01-31 14:16:21
Komentář:
ok
Jméno: PetrDatum: 2013-02-15 15:57:17
Komentář:
Pekny
Jméno: Sac Louis Vuitton Pas CherDatum: 2013-03-13 23:12:50
Komentář:
I have wanted to post about something like this on a single of my blogs and this has given me an idea. Ive really found out a good deal studying this page. Plainly especially excellent content here. Sac Louis Vuitton Pas Cher
Jméno: louis vuitton replicaDatum: 2013-03-17 19:20:40
Komentář:
I seriously delight in your posts. Thank you louis vuitton replica
Jméno: mediDatum: 2013-04-28 00:45:57
Komentář:
ok
Jméno: Evin sarandomDatum: 2013-04-30 17:43:25
Komentář:
Rad vidim nove
Jméno: prckoDatum: 2013-05-10 05:36:01
Komentář:
rrrr
Jméno: matoDatum: 2013-05-12 15:49:09
Komentář:
super akce
Jméno: JanDatum: 2013-05-18 16:20:59
Komentář:
Chci zhldnout vae strnky.
Jméno: erotika-sexDatum: 2013-05-31 02:06:11
Komentář:
Live sex cam chat! ZDARMA!!! www.erotika-sex.eu
Jméno: JancuDatum: 2013-06-12 23:25:28
Komentář:
:-D
Jméno: rDatum: 2013-06-20 01:28:50
Komentář:
dobr
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:42:36
Komentář:
velmo dobre2
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:51:55
Komentář:
ok
Jméno: jofoDatum: 2013-06-27 12:54:30
Komentář:
ok
Jméno: rspDatum: 2013-07-14 01:24:01
Komentář:
prima kunda

Podobné videa;
Ta to umí...
Ta to umí...
Holčička
Holčička
Prsatá bloncka
Prsatá bloncka

Dvě sestry a jeden pták
Dvě sestry a jeden pták
Kuřba v autě
Kuřba v autě
Mladý zamilovaný pár
Mladý zamilovaný pár

Výstřik na brýle
Výstřik na brýle
Dost dobrej orál
Dost dobrej orál
Potetovaná kráska
Potetovaná kráska